top zon
fotolijn

Regio Raad

De Regio Raad is het beleidsbepalend orgaan van de regio. Hierin zitten vertegenwoordigers van alle groepen. Van hier uit is de Regio ook vertegenwoordigd in de Landelijke Raad.

Vergaderingen

De Regio Raad vergaderd gewoonlijk 3 keer per jaar, over echte scouting onderwerpen zoals de planning en evaluatie van Regio ZON activiteiten, samenwerking tussen de groepen, de financiën van de regio, de samenwerking met andere organisaties en gemeente-contacten. In de Regio Raad wordt het beleid opgesteld dat het regiobestuur probeert uit te voeren.

Iedereen mag de Regio Raad bijwonen. Bij stemmingen heeft iedere scouting groep 1 stem.

Vertegenwoordiging

De vertegenwoordiging bij scouting verloopt getrapt. In principe hebben alle leden, of hun ouders, inspraak in het beleid van de eigen scoutinggroep. Door de groepsvertegenwoordiger wordt de scoutinggroep vertegenwoordigd in de Regio Raad. En zo zou dus wat leeft binnen de groepen, ter sprake gebracht horen te worden binnen de regio.

De regio heeft op haar beurt weer twee vertegenwoordigers naar de Landelijke Raad. Vanwege hun vertegenwoordigende functie zitten ze ook in het regiobestuur. De Landelijke Raad is de halfjaarlijkse vergadering van vertegenwoordigers uit alle regio's tezamen met het landelijk bestuur van Scouting Nederland, waar de grote lijnen van het landelijk beleid worden bepaald.

scouts