top zon
fotolijn

logo trainingBinnen de Scouting Academy is de visie dat alle trainingen worden gegeven in modules. Zo hoeven cursisten die de competenties van een specifieke module al beheersen deze niet meer te volgen. Ook in Scouts Online kunnen kwalificaties per module worden geregistreerd. Voor de onderstaande trainingen zijn al modules ontworpen door Scouting Nederland.

Modules van de basistraining voor leidinggevenden

Wat voorheen de start- en programmatraining werd genoemd is binnen de Scouting Academy een basiscursus bestaande uit 12 modules, die deelkwalificaties worden genoemd.

01: Scouting in de Samenleving

Tijd voor wat geschiedenis. Leer waar Scouting is ontstaan, wat waren de principes waar het allemaal mee begon. Wat staat er nu nog van overeind en hoe staat Scouting in de maatschappij van nu. Om te zien waar het tegenwoordig om draait binnen scouting, lokaal tot en met internationaal, is het erg interessant om te zien hoe we hier gekomen zijn.

02: Spelvisie en Spelaanbod

Deze module is er voor iedereen die meer wil weten over het spel van scouting en alles wat daar bij hoort. Je leert over de scoutcode, de verschillende thema’s van de speltakken (Junglebook en Hostjietonia), de progressiematrix en alle andere (nieuwe) ideeën die horen bij een modern Scouting in Nederland. Ben je nieuw binnen scouting, of ben je niet helemaal meer bij in de thema’s en verschillende manieren van spelen en leren binnen scouting anno nu, dan is deze module voor jou!

03: Scouting Academy

Deze module is er voor Kennis van de systematiek van Scouting academy - Kennis van de competenties-ontwikkelbenadering binnen Scouting Nederland. - Kennen van de ontwikkelmogelijkheden binnen Scouting academy. - Kennen van de talentmanagementmogelijkheden: door het opdoen van ervaring in verschillende scouting functies competenties ontwikkelen (Scouting loopbaan). - Kennen van de talentmanagement- en competentiesystematiek in ScoutsOnLine. - Kennen mogelijkheden voor buiten Scouting inzichtelijk maken/benutten van binnen Scouting ontwikkelde competenties.

Het willen toepassen van informatie op ScoutsOnLine: Gebruik ScoutsOnLine spelmodule, website jeugd, persoonlijke registratie competenties en ambities, informatie over Scouting.

04: Leeftijdseigen kenmerken

Wanneer je een programma draait met kinderen wil je natuurlijk optimaal aansluiten bij de leeftijd van de doelgroep. Deze module leert je alles over specifieke eigenschappen van de verschillende leeftijdsgroepen, in gedrag, leervermogen, vaardigheden op niveau en lichamelijke en emotionele aspecten van de leeftijd. Ook wordt gekeken naar probleemgedrag en hoe je dit kunt herkennen en hierop kunt inspelen.

05: Activiteitwensen en spelideeën

Een middag een leuk spel doen is voor velen niet zo’n probleem. Elke keer iets nieuws bedenken en ontwikkelen is minder makkelijk. Scouting werkt hierbij met een 7 stappenplan, om programma’s van idee tot uitvoering en verbetering te krijgen. Deze module helpt je door de eerste 2 stappen, namelijk het verzamelen van ideeën en keuzes maken. Hiermee leg je de basis om een verassend en gevarieerd en kwalitatief goed scouting spel aan te bieden aan jeugdleden.

06: Programmeren

Goede ideeën hebben aandacht nodig en groeien niet vanzelf. Met de module programmeren leer je hoe je van een goed idee naar een goed programma komt. Met de stappen plannen en uitwerken van het 7-stappenplan zorg je er voor dat je goed voorbereid aan een opkomst begint. Werken met thema’s, een goede spelopbouw, gedegen voorbereiding en toepassen van een programmacyclus zorgen voor blijvend succes.

07: Motivatietechnieken en groepsproces

Hoe herken je de behoeftes van een groep en hoe kun je daar op inspelen door observeren, motiveren en leiden of begeleiden. Er wordt in deze module gekeken naar groepsgedrag, stijlen van leiding geven en technieken om te motiveren en stimuleren. Weer wordt er een uitstapje gemaakt naar probleemgedrag en manieren om kinderen een (sociaal) veilige omgeving te bieden om zich te ontplooien. Motiveren door bijvoorbeeld insignes, respect en verschillende leiderschapsstijlen komen aan bod.

08: Veiligheid

Een leuk en leerzaam scoutingspel is ook een veilig scouting spel. Maar als je aan veiligheid denkt is het niet genoeg om een setje regels uit je hoofd te leren. Het gaat er veel meer om dat je als leidinggevende bewust bent van de risico’s die soms bij het spel horen, en vooral hoe je deze risico’s kunt verkleinen. Deze module in de academy leert je hoe je omgaat met verschillende aspecten van veiligheid binnen het scoutingspel.

09: Presenteren en uitleggen van activiteiten

Een spel of leerzaam programma verzinnen is vaak niet zo moeilijk. Maar hoe zit het met het uitleggen en overdragen aan de groep? Vind je het een probleem om voor een soms grote groep kinderen of ouders een spel uit te leggen, dan is deze module iets voor jou. We gaan in op vormen van leiderschap, hoe je je presenteert aan een groep en hoe je kennis en vaardigheden het beste, volgens jouw eigen stijl, kunt overbrengen. Deze module heeft een grote samenhang met de module motivatie en groepsproces, waarin nader wordt gekeken naar gedragingen in een groep en hoe hier mee om te gaan.

10: Gewenst gedrag

In veel scoutinggroepen komt de discussie elke keer weer terug, en terecht! Hoe ga je als groep en leiding om met thema’s als drugs, alcohol en intimiteit. Wat is nu eigenlijk gewenst gedrag en wat zegt de gedragscode van Scouting Nederland hier eigenlijk over? We gaan in op voorbeeldgedrag, het beïnvloeden van een groepscultuur en het kunnen uitleggen en overdragen van gedragsregels aan jeugdleden.

11: Evalueren activiteiten

Na een zorgvuldig voorbereide en uitgevoerde activiteit wil je natuurlijk ook tevreden terugkijken en lering trekken uit je succes. Maar ook als het even iets minder gegaan is dan je had verwacht, is het belangrijk om hier naar te kijken. De module evalueren leert je hoe je de sterke en zwakke punten van je voorbereiding en uitvoering van je programma kunt bekijken en er iets van kunt leren, om er een volgende keer een nog groter succes van te maken. Kritisch kijken, evaluatiegesprekken voeren en leerpunten benoemen behoren tot de leerstof.

12: Gespreks- en overlegvaardigheden

Bij alles wat je doet binnen maar buiten scouting is communicatie erg belangrijk. We gaan in deze module dan ook in op basis vaardigheden die je kunt gebruiken bij speluitleg, vergaderingen met stafleden en bestuur en ouders. Overlegvormen, instructie- en motivatietechnieken, feedback geven en het voeren van een slecht-nieuwsgesprek passeren tijdens deze module. Je leert over vergader- en overleg technieken, zowel als deelnemer als ook als voorzitter van een bijeenkomst. Hoe zorg je er voor dat jouw inbreng iets bijdraagt, maar ook dat de bijeenkomst als geheel iets oplevert. Leer observeren en weet hoe de spelregels van een vergadering zijn.

scouts